Prepojenie delených hodín s rozvrhom

delenie, skupin, propojení

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

V aktualizovanom EduPage sa delenie žiakov na skupiny robí už len na jednom mieste – a to v EduPage pri vytváraní hodín. Štandardne by si hodiny mali vytvárať učitelia sami. V prípade potreby môže hodiny učiteľom vytvoriť aj administrátor.

Prehľad a správa hodín

Učitelia si môžu hodiny vytvoriť už dávno predtým, než je známy a zverejnený rozvrh. Napríklad si môžu pripravovať plán a prípravy na vyučovanie. Po zverejnení rozvrhu je potom potrebné, aby sa vytvorilo prepojenie medzi hodinou vytvorenou učiteľom a názvom hodiny v rozvrhu.

Pri hodinách, kde učiteľ učí celú triedu, sa po zverejnení rozvrhu prepojenie vytvorí automaticky.

Pri delených hodinách (na ktorých je len skupina žiakov z triedy) je potrebné, aby sa po zverejnení rozvrhu učiteľ vrátil k nastaveniu delenej hodiny a prepojil ju s názvom skupiny v rozvrhu. Ináč budú v prehľade hodín svietiť dve hodiny - jedna so zvončekom červená, druhá bez zvončeka zelená.

Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy

Na nasledujúcom obrázku vidieť, že učiteľka Bojasová si vytvorila hodinu pred zverejnením rozvrhu - na obrázku je to zelená hodina bez zvončeka. Túto hodinu si potrebuje prepojiť s rozvrhovou skupinou (skupiny z rozvrhu sú so zvončekom). Na obrázku je to červená hodina Bojasová so zvončekom.

Po prepojení s rozvrhovou skupinou vidíme, že hodina je zelená a so zvončekom, to je nás cieľ.

Rozhodne nevymazávajte učiteľom hodiny, ktoré si vytvorili pred zverejnením rozvrhu. Môžu mať už pripravený plán a prípravy k hodine.

Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorá bola omylom zmazaná

Prepojenie delenej hodiny s rozvrhovou skupinou môže namiesto učiteľa urobiť aj administrátor takto:

Zvoľte v ľavom menu Prehľad a zvoľte "Hodiny". Nastavte sa na konkrétnu hodinu. V pravej časti obrazovky sa zobrazia informácie ku zvolenej hodine. Kliknite na "Nastavenia hodiny".

Prepojenie pri nedelených hodinách, tj. hodinách, na ktoré chodí celá trieda, sa vytvorí automaticky.

Zvoľte Žiaci/skupiny. V hornej časti menu sa nachádza voľba "Názov skupiny v rozvrhu". Vyberte názov, pod ktorým sa skupina nachádza v rozvrhu.

Týmto prepojením sa zabezpečí, že sa v triednej knihe bude učiteľovi správne zobrazovať rozvrh.

Pri delených hodinách skontrolujte aj Zadelenie žiakov.

V zadelení žiakov viete editovať žiakov len v tých hodinách, ktoré už boli vytvorené, tj. v tých ktoré sú zelené.
Ako kopírovať delenia na skupiny?

Ak pri delených hodinách niektorí žiaci nie sú priradení v žiadnej skupine, v pohľade "Žiaci" svietia na oranžovou políčku s výstražným trojuholníkom.

Pre kontrolu zvoľte "Zadelenie žiakov". Ak je táto situácia v poriadku, zaškrtnite pri týchto žiakoch "Nechodí na predmet". Výstraha ďalej nebude svietiť.