מנהל מערכת – מקצוע עם כיתות מחולקות

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

חלוקת התלמידים לקבוצות יכולה להיעשות רק במקום אחד, בגרסה המעודכנת של EduPage. החלוקה יכולה להיעשות בעת יצירת המקצוע. בדרך כלל המורים יוצרים את השיעורים שלהם. במידת הצורך, יכול מנהל המערכת ליצור מקצועות עבור המורים

מנהל מערכת - ניהול מקצועות

המורים יכולים ליצור את המקצועות שלהם עוד לפני פרסום מערכת השעות. לדוגמה, הם יכולים להכין תוכניות הוראה ויתר ההכנות עבור המקצועות שלהם. לאחר פרסום מערכת השעות , חשוב ליצור קישור בין המקצוע כותרת המקצוע במערכת השעות.

במקצועות, שבהם המורה מלמד את כל תלמידי הכיתה, הקישור עם מערכת השעות נוצר באופן אוטומטי

במקצועות מחולקים (כאשר רק קבוצה מסויימת של תלמידים מהכיתה משתתפת בו ) המורה צריך לחזור להגדרות המקצוע לאחר פרסום מערכת השעות ולקשר את המקצוע עם כותרת הקבוצה במערכת השעות . אחרת, יוצגו שני מקצועות בתצוגת המקצועות. אחת אדומה עם פעמון ואחת ירוקה בלי פעמון.

כיתות מחולקות ומצורפות

בתמונה הבאה ניתן לראות שהמורה יצר מקצוע לפני פרסום מערכת השעות . שיעור זה צריך להיות מקושר עם הקבוצה במערכת השעות (קבוצות מתוך מערכת השעות תוצג עם סמל פעמון). בתמונה, זהו כמובן בצבע אדום עם סמל פעמון.

לאחר קישור המקצוע מקושר הקבוצה במערכת השעות , המקצוע ישתנה לצבע ירוק עם סמל פעמון.

קישור המקצוע יכול להיעשות על ידי מנהל המערכת במקום המורה:
בחר סקירה כללית בתפריט השמאלי ולחץ על "מקצועות". לחץ על המקצוע. בחלק הימני של המסך יוצג מידע על המקצוע הנבחר. לחץ על "הגדרות מקצוע".

בחר תלמידים / קבוצות. בחלק העליון של התפריט יש אפשרות "כותרת הקבוצה במערכת השעות". בחר את כותרת הקבוצה במערכת השעות.

בהתבסס על הקישור, מערכת השעות הנכונה תוצג בספר המורה.

בדיקת קשרים של תלמידים במקצועות מחולקים. בחר "תלמידים" בסקירה הכללית. אם יש תלמידים שאינם מזוהים עם אף קבוצה, הם יוצגו בכתום עם סמל משולש אזהרה.

כדי לבדוק, בחר "קשרים של תלמידים". אם המצב תקין (התלמידים המסומנים בכתום לא צריכים להיות מזוהים עם אף קבוצה), סמן "לא משתתף" עבור אותם תלמידים. סמל משולש האזהרה יפסיק להופיע