Prehľad administrátora o kontách pre žiakov a rodičov

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

V pohľade Kontá administrátor vidí koľko žiakov má vytvorené konto v EduPage a koľko žiakov má rodiča s kontom v Edupage.

Čísla sú zelené, ak má každý žiak aspoň jedného rodiča s kontom v EduPage. V niektorých prípadoch jeden z rodičov nemusí byť zadaný alebo nemá konto v EduPage. Cieľom je mať aspoň jedného rodiča pre každého žiaka.

Posledný stĺpec zobrazuje celkový počet rodičov s kontami. V ideálnom prípade je to dvojnásobok počtu žiakov.

Ako zadať prihlasovacie mená a heslá pre učiteľov, žiakov a rodičov?
Administrátor - ako vygenerovať kontá pre rodičov?