ภาพรวม - บัญชีผู้ใช้

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ในหน้า "บัญชีผู้ใช้" ผู้ดูแลระบบจะสามารถมองเห็นจำนวนของนักเรียนที่มีบัญชีผู้ใช้ EduPage เป็นของตัวเอง และนักเรียนที่มีผู้ปกครองที่มีบัญชีผู้ใช้ EduPage

แถบสีเขียว หมายความว่านักเรียนแต่ละคนมีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีบัญชีผู้ใช้ EduPage ในบางกรณีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งในครอบครัวอาจจะไม่เคยได้กรอกข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือ ไม่มีบัญชีผู้ใช้ EduPage เลยก็ได้ ทั้งนี้เป้าหมายที่เราคาดหวังคือให้มีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนมีบัญชีผู้ใช้ EduPage ก็เพียงพอแล้ว

คอลัมน์สุดท้ายแสดงจำนวนของผู้ปกครองที่มีบัญชีผู้ใช้ EduPage หากจำนวนนี้มีจำนวนเป็นสองเท่าของจำนวนนักเรียน จะถือว่าดีมาก