ภาพรวม - นักเรียน

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ใน ภาพรวม - นักเรียน ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นการแบ่งกลุ่มของนักเรียนในแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับคาบเรียนที่มีการแบ่งกลุ่ม

หากนักเรียนจากชั้นเรียนเดียวกันถูกแบ่งกลุ่มในบางคาบเรียน (ยกตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนภาษา) และนักเรียนคนหนึ่งไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ระบบจะแสดงแถบสีส้มและเครื่องหมายเตือนในรายวิชาของนักเรียนคนนั้น หากท่านต้องการยืนยันสถานะนี้ คลิกที่ปุ่ม "ความผูกพันของนักเรียน" ที่เมนูด้านขวาและกดยืนยัน จากนั้นแถบสีส้มและเครื่องหมายเตือนจะเปลี่ยนเป็นแถบสีเขียวแทน

แถบสีเขียวแสดงให้เห็นว่าระบบไม่พบปัญหาในการตั้งค่า