Apžvalga - moksleiviai

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Moksleivių apžvalgoje administratorius gali matyti jų pasiskirstymą kursuose. Šis įrankis yra naudingas padalintoms pamokoms.

Jei vienos klasės mokiniai dalijasi kai kurioms pamokoms (pvz., kalbų) ir jie nėra išvardyti nė vienoje iš grupių, tame kurse pasirodo oranžinis įspėjamasis ženklas. Jei ši situacija yra tinkama, dešinėje meniu spustelėkite „Moksleivių paskirstymas“ ir patvirtinkite. Įspėjimas išnyks.

Žalia spalva rodo, kad nustatymai yra tvarkoje.