Ako kopírovať delenia na skupiny?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Výber žiakov by si mali robiť učitelia sami pri vytváraní hodiny.
Ak z nejakých dôvodov musí zadeľovanie do skupín robiť administrátor, je tu malá pomôcka:

Ak máte v niektorých predmetoch urobené delenie do skupín, môžete toto delenie skopírovať aj do iného predmetu.

Napríklad chcem v Triede 2 prebrať delenie žiakov z Triedy 11.

Pri stĺpci Trieda 11 kliknite na ikonu:

Vyberte do ktorého predmetu chcete toto delenie skopírovať.

Ďalšia pomôcka - napríklad pre školy s rôznymi odbormi, pričom delenie v triedach je závislé hlavne od odborov.

Môžete si pridať stĺpec napríklad Odbor a zameranie, usporiadať si žiakov podľa neho. A potom si delenie skopírovať.