מנהל מערכת – כיצד להעתיק חלוקות וקבוצות

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

המורים בוחרים את התלמידים בעת יצירת המקצוע.
אם, מכל סיבה שהיא חלוקה של התלמידים חייבת להיעשות על ידי מנהל המערכת, עקוב אחר עזרה זו:

אם חלוקה של תלמידים לקבוצות נעשתה עבור נושא, ניתן להעתיק חלוקה זו לנושא אחר.

לדוגמה: אנחנו רוצים שהחלוקה של התלמידים בכיתה 2 תהיה זהה לזו של הכיתה 11.
לחץ על סמל העתק בעמודת של כיתה 11:

בחר את הכיתה כדי להעתיק אליה את החלוקה.

עזרה נוספת - למשל עבור בתי ספר עם התמחויות שונות, כאשר מגמות בכיתה תלויות בעיקר על ההתמחות.

ניתן להוסיף עמודה, למשל התמחותו להתמקד ולמיין את התלמידים לפי הקריטריונים האלה. לאחר מכן, רק להעתיק את החלוקה.