Vlastná doména

English Slovenčina Deutsch Čeština

Zakúpením licencie Vlastná doména môže škola získať vlastný unikátny názov pre internetovú stránku školy, napríklad www.vlastny-nazov-skoly.sk. Takáto doména dotvára vlastnú identitu školy. Dôvodom môže byť aj prechod od pôvodného registrátora k novému s pôvodným, nezmeneným názvom www stránky školy, na ktorý sú žiaci, rodičia, učitelia zvyknutí.

V prípade vytvorenia novej domény, aká ešte neexistovala, môžete nechať všetko na nás, vytvoríme, zaregistrujeme, sprevádzkujeme všetko bez nutnosti asistencie školy.

Ak však vlastnú doménu už máte zaregistrovanú (u iného poskytovateľa), skôr ako sa rozhodnete pre aktivovanie licencie Vlastná doména je potrebné zvážiť, ktorú z dvoch možností chcete použiť:

1. zmeniť registrátora na nás

 • Nemuseli by ste už platiť nič u pôvodného registrátora.

 • Budeme od Vás potrebovať kód (tzv. AUTH-INFO) na prevod domény na nového registrátora. Ostatné už nastavíme za Vás.
 • 2. ponechať si pôvodného registrátora

 • Budete však musieť naďalej platiť nejakú licenciu (program) Vášmu registrátorovi.

 • Je to však technicky náročnejšie, preto to má zmysel iba vtedy, ak rozumiete výhodám. (Ak čomukoľvek nerozumiete, zvoľte radšej prvú možnosť.)

 • Má to zmysel najmä ak Vám Váš pôvodný poskytovateľ zabezpečuje aj emaily alebo nejakú službu navyše.
 • V tomto prípade máte dve možnosti:
  2.1. CNAME presmerovanie

 • Vyžaduje zadanie DNS záznamu CNAME: www.cgsm.sk na cgsm.edupage.org

 • Toto riešenie má pre Vás výhodu, ak používate veľa vlastných subdomén a často ich meníte.

 • Nevýhodou však je nefunkčnosť www stránky na doméne bez www. predpony (nefunguje napríklad cgsm.sk, ale iba www.cgsm.sk).
 • 2.2. NS presmerovanie

 • Presmerovať name servery svojej domény (napríklad cgsm.sk) na naše name-servery: ns.edupage3.org, ns.edupage4.org, ns.edupage6.org, ns.edupage9.org

 • Ak používate vlastné NS nastavenia (napríklad MX záznamy pre emaily), všetko funguje naďalej - záznamy pre Vás skopírujeme na naše name-servery.

 • Odporúčame použiť túto možnosť aj kvôli tomu, že v tomto prípade vieme zabezpečiť aj https komunikáciu pre Vašu vlastnú doménu.
 • Technická poznámka: DNS A a AAAA záznamy nastavovať v žiadnom prípade neodporúčame. Aj keď toto nastavenie zdanlivo funguje, hrozí nečakaná strata funkčnosti po pár mesiacoch pri pravidelných aktualizáciách serverov.

  Všetky riešenia sú dobré (majú svoje výhody aj nevýhody – to si viete posúdiť sami), je na Vašom rozhodnutí, ktoré použijete. Ak sa neviete rozhodnúť, použite možnosť č. 1, alternatívne uprednostnite možnosť 2.2. pred 2.1.

  Každý variant služby stojí ročne 30€ (s DPH)

  Poznámka:
  www.cgsm.sk je reálna škola, ktorú sme použili len na ilustráciu pre Vašu lepšiu predstavu.