Nastavenia webstránky

Slovenčina Ako vytvoriť EduPage stránku?
Slovenčina Ako zmeniť logo a názov školy?
Slovenčina Úprava niektorého z modulov webstránky učiteľom, ktorý má na jeho úpravu právo
Slovenčina Čo je potrebné nastaviť, aby sa ochránili osobné údaje žiakov?
Slovenčina Ako pridať vašu stránku školy do vyhľadávača Google?
Slovenčina Ako pridať ďalší jazyk na EduPage webovej stránke školy
Slovenčina Ako zmeniť jazyk EduPage stránok?
Slovenčina Ako upraviť kontaktné údaje
Slovenčina Ako nastaviť práva používateľom na úpravu modulov
Slovenčina Čo môže na webstránke editovať učiteľ?
Slovenčina Ktoré informácie o učiteľoch sa zobrazujú na stránke
Slovenčina Vlastná doména
Slovenčina Osobné stránky učiteľov
Slovenčina Problémy s komunikáciou s EduPage
Slovenčina Ako sledovať návštevnosť stránky?
Slovenčina Ako sledovať návštevnosť konkrétnej podstránky cez počítadlo návštevnosti
Slovenčina Ako nastaviť, aby konkrétny modul na webstránke videli len prihlásení používatelia?