Ktoré informácie o učiteľoch sa zobrazujú na stránke

Slovenčina Čeština

Na webstránke v sekcii Zoznamy/učitelia stlačte pri zozname učiteľov ikonu pera. Na pravej strane sa objaví zoznam informácií. Zaškrtnutím/odškrnutím môžete zvoliť, ktoré z informácií budú viditeľné.