Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?

vybavené DÚ, hotové DÚ, poriadok v DÚ, vyřízené

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak domácu úlohu vypracujete, potiahnutím doprava si ju môžete označiť ako "Vybavenú". Alebo kliknite na úlohu a označte ju ako Vybavenú. Vybavená úloha sa nevymaže, len sa skryje z prehľadu. Takto sa vám v prehľade budú zobrazovať len aktuálne úlohy, ktoré čakajú na vypracovanie.


Ak chcete zobraziť aj vybavené úlohy, kliknite na 3 bodky v pravom hornom rohu a zaškrtnite "Zobraziť vybavené."
Vybavené úlohy majú pri názve zelenú fajočku. Ak ste úlohu označili ako vybavenú omylom, kliknutím na ňu môžete tento príznak zrušiť.

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Žiak