Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?

vybavené DÚ, hotové DÚ, poriadok v DÚ

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak domácu úlohu vypracujete, potiahnutím doprava si ju môžete označiť ako "Vybavenú". Alebo kliknite na úlohu a označte ju ako Vybavenú. Vybavená úloha sa nevymaže, len sa skryje z prehľadu. Takto sa vám v prehľade budú zobrazovať len aktuálne úlohy, ktoré čakajú na vypracovanie.


Ak chcete zobraziť aj vybavené úlohy, kliknite na 3 bodky v pravom hornom rohu a zaškrtnite "Zobraziť vybavené."
Vybavené úlohy majú pri názve zelenú fajočku. Ak ste úlohu označili ako vybavenú omylom, kliknutím na ňu môžete tento príznak zrušiť.

Ako si zobrazím úlohu, ktorú som si omylom skryl / označil ako vybavenú?

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Žiak