Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?

omluvenky

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Novú ospravedlnenku môže triedny učiteľ zadať cez červené tlačidlo +


Zoznam ospravedlneniek nájde triedny učiteľ kliknutím na Dochádzka/Ospravedlnenky. V záložke Chýbanie vidí učiteľ prehľad informácií o dochádzke žiaka.

Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Učiteľ