Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?

omluvenky

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Kliknite na správu o čakajúcej elektronickej ospravedlnenke a zvoľte Akceptovať/zamietnuť.


Zoznam čakajúcich ospravedlneniek nájdete aj v záložke Dochádzka/Čakajúce ospravedlnenky. Kliknutím na konkrétnu ospravedlnenku ju môžete akceptovať/zamietnuť.

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Učiteľ