Ako si nastaviť, ktoré typy notifikácií dostávať a či ich dostávať so zvukom

Slovenčina Deutsch

Nastavenie notifikácií

V mobilnej aplikácii si môžete zvoliť, ktoré typy notifikácií chcete dostávať a či chcete byť upozornený aj zvukom.

To, či upozornenie dostávať a či aj so zvukom je možné si nastaviť pre každý typ notifikácie.

Niektoré typy notifikácií majú špeciálne nastavenia:
Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy
Možnosti nastavenia notifikácií o zadanom chýbaní v mobilnej aplikácii

Ak Vám notifikácie nefungujú správne, skontrolujte aj nastavenia vášho mobilného telefónu.
Nastavenie zvukových notifikácií v mobile pre aplikáciu EduPage

Viac návodov: Nastavenia mobilnej aplikácie