Nastavenie zvukových notifikácií v mobile pre aplikáciu EduPage

Smartfóny umožňujú prestaviť si zvuky notifikácií jednotlivých aplikácií.

Východzie nastavenie v mobilných telefónoch po nainštalovaní aplikácie EduPage je nasledovné:
- Notifikácie typu General prichádzajú bez zvuku
- Notifikácie typu Important prichádzajú so zvukom

Ak vám zvukové notifikácie nefungujú tak ako ste si ich nastavili v mobilnej aplikácii EduPage, skontrolujte si nastavenia telefónu:
Ak ste si v aplikácii pri niektorom type notifikácie nastavili, že chcete byť upozornený aj zvukovou notifikáciou a napriek tomu príchodzia notifikácia nepípne, skontrolujte, či správy typu Importat majú zapnutý zvuk.


Naopak, ak ste si v aplikácii pre niektorý typ notifikácie ponechali zvukovú notifikáciu vypnutú a napriek tomu vás na ňu smartfón upozorní zvukom, skontrolujte, či správy typu General majú zvuk vypnutý.

Viac návodov: Nastavenia mobilnej aplikácie