Možnosti nastavenia notifikácií o zadanom chýbaní v mobilnej aplikácii

Slovenčina Deutsch

V nastaveniach mobilnej aplikácie si môžete zvoliť ako chcete byť informovaný o zadanom chýbaní vášho dieťaťa.

Môžu nastať tieto situácie:
1. Učiteľ zadá, že dieťa chýba – ale vy ste už ráno dali ospravedlnenku. EduPage vám nepošle notifikáciu, lebo už viete, že vaše dieťa chýba. Toto nastavenie je nemenné.

2. Dieťa ešte nemá ospravedlnenku – a učiteľ zadal chýbanie prvýkrát v daný deň. Vtedy vám príde notifikácia bez zvuku. Ak ju nechcete, viete si ju vypnúť alebo naopak nastaviť aby pípala použitím prepínača „Nevyriešené chýbanie - prvé za deň“.

3. Dieťa ešte nemá ospravedlnenku – a učiteľ zadal chýbanie na niektorej z ďalších hodín. Aj vtedy vám príde notifikácia bez zvuku. Tieto „ďalšie“ notifikácie si viete vypnúť prepínačom „Nevyriešené chýbanie – ďalšie v dni“.

Napríklad pri takto zvolenom nastavení dostanete notifikáciu o každom zadanom chýbaní ale zvukom budete upozornený iba pri prvom zadanom chýbaní za daný deň:

Pozn: Smartfóny umožňujú prestaviť si zvuky notifikácií jednotlivých aplikácií. Tieto nastavenia EduPage nevie ovplyvniť. Môže sa teoreticky stať, že EduPage pošle zvukovú notifikáciu, ale vo vašom mobilnom telefóne máte notifikácie zakázané. Pre viac info pozrite:
Nastavenie zvukových notifikácií v mobile pre aplikáciu EduPage

Viac návodov: Nastavenia mobilnej aplikácie