Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že vaša škola umožňuje vyplniť Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky v EduPage, môžete tak spraviť v module 'Žiadosti/Vyhlásenia'.

Prihláste sa do svojho rodičovského konta a v module 'Žiadosti / Vyhlásenia' pomocou tlačidla 'červené +' vyberte Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov':Zvoľte dátum, ku ktorému Informovaný súhlas podávate.


Uložením škole odošlete Informovaný súhlas.


O akceptovaní Informovaného súhlasu budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na vašom smartfóne.

Informovaný súhlas môžete odoslať taktiež prostredníctvom EduPage mobilnej aplikácie. Prihláste sa do svojho EduPage rodičovského konta.

Na úvodnej obrazovke kliknite na červené '+'.
Z ponúkaných možností vyberte "Žiadosť/Vyhlásenie".
Zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení vyberte Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.
Vyberte dátum, ku ktorému Informovaný súhlas podávate.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie", tým odošlete Informovaný súhlas škole (triednemu učiteľovi). O jeho akceptovaní budete informovaný správou.


Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov