Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina Prečo nevidím kachličku Žiadosti/Vyhlásenia?
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022
Slovenčina Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov
Slovenčina Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov
Slovenčina Ako podám Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom
Slovenčina Plnomocenstvo na preberanie žiaka zo školy
Slovenčina Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre MATERSKÉ ŠKOLY
Slovenčina ZUŠ Čestné vyhlásenie - súhlas so započítaním do zberu údajov
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití