Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina   Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň)
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ, SŠ)
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Plnoletý žiak