Ako napísať správu nepedagogickým zamestnancom?

Slovenčina Deutsch Čeština

Najprv je potrebné zadefinovať nepedagického zamestnanca: Ako zadať nepedagogického zamestnanca?

Stlačte Štart a zvoľte Poslať správu.


a v skupine používateľov môžete vybrať buď učitelia alebo zamestnanci (učitelia + nepedagogickí zamestnanci)


a môžete poslať správu všetkým zamestnancom alebo si vybrať konkrétneho nepedagogického zamestnanca. Nepedagogickí pracovníci majú inú ikonu ako učitelia.