Ako sa adresát dozvie o novej správe?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Pri posielaní správy vám systém poskytne informáciu, ako budú adresáti kontaktovaní.

Prvá skupina adresátov sú tí, ktorí majú mobilnú aplikáciu EduPage. Títo používatelia sa o správe dozvedia okamžite prostredníctvom notifikácie na mobile.

Druhá skupina adresátov nemá mobilnú aplikáciu, takže sa o správe dozvedia po prihlásení sa na EduPage stránku. Môžete adresátov upozorniť na správu emailom. Treba mať pritom na pamäti, že e-mail nie je 100% spoľahlivý. Správa môže skončiť v nevyžiadanej pošte (v spame). Niektorí používatelia si tiež e-maily nečítajú denne.

Tretia skupina sú adresáti, ktorí nemajú e-mailovú adresu v EduPage. Títo adresáti si správu prečítajú, keď sa najbližšie prihlásia do EduPage. Nemôžete ich však upozorniť emailom.

Ak potrebujete komunikovať s rodičmi, vytvorte im rodičovské kontá. Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?