Prevziať zmenu učebne do suplovania online

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Ak učitelia nahlásili v triednej knihe zmenu učebne, potom administrátor môže danú zmenu prevziať a zobraziť v suplovaní online.

Ako prvý krok odporúčame nastavit si typ suplovania pomocou "Zmena učebne" a "pridať".

Kliknite na udalosť ZMENIŤ UČEBŇU, potom na PRIDAŤ-> SUPLOVANIE a potvrďte tlačidlom "OK"

Všetky prevzaté zámeny učební sa následne vyznačia zelenou ako vybavené.

Vybavené zmeny učební následne môžete editovať a zmazať, môžete ich ale aj ponechať podsvietené zelenou.
Napokon vypublikujte vykonané zmeny.

Žiaci budú o zmenách informovaní a nebudú sa môcť vyhovárať, že nevedeli o zmene učebne.