Suplovanie viac-hodinoviek

dvojhodinovka, trojhodinovka, viachodinovka

English Slovenčina Russian Lithuania

Viachodinovky na suplovanie sa v prehľade zobrazujú primárne v jednom riadku s pluskom "+" na začiatku.


Tento pohľad uľahčuje zadávanie suplovania v prípade, že chcete zadať jedného suplujúceho na kompletnú vyučovaciu hodinu naraz. Stačí, ak dvojklikom otvoríte okno suplovania a zadáte príslušné zmeny štandardným spôsobom.


V prípade, že potrebujete viachodinovku rozdeliť, kliknite na "+" na začiatku riadku. Tým sa hodina rozdelí na jednohodinovky do viacerých riadkov a vy môžete zadať suplovania jednotlivo po hodinách.