Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.

English Slovenčina Russian Lithuania Hebrew

Chýbajúcu triedu, prípadne niektorú zo skupín triedy, môžete zadať presne tak ako zadávate chýbajúcich učiteľov:

Neskôr, keď budete robiť Suplovanie, tak vás program upozorní pri každej hodine, že všetci učitelia, ktorí mali v chýbajúcej triede učiť, sú voľní a tiež že mali mať hodinu.

Tieto hodiny sú zobrazené modrou farbou:

Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti