Suplovanie - Práca so suplovaním

Slovenčina Vytvorenie poznámky pre každé zastupovanie
Slovenčina Vytvorenie poznámky pre určitý deň
Slovenčina Ako môžem vymazať suplovanie?
Slovenčina Ako nastaviť, že hodina odpadla?
Slovenčina Čo sa zobrazuje v suplovaní v pravom hornom rohu?
Slovenčina Suplovanie počas karantény
Slovenčina Ako zrušiť naraz hodiny pre viac tried?
Slovenčina Hybridné vyučovanie, vyučujúci je v karanténe
Slovenčina Ako zadať, ak sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia dočasné preradenie žiakov)


Suplovanie - Práca so suplovaním - Niekto chýba

Slovenčina Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Slovenčina Pridávanie viacerých chýbajúcich naraz
Slovenčina Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.
Slovenčina Generovanie suplovania pre jeden deň
Slovenčina Zadávanie suplovania
Slovenčina Presun hodiny
Slovenčina Nahradenie hodiny
Slovenčina Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.
Slovenčina Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine
Slovenčina Kolízie v suplovaní
Slovenčina Výmena hodín
Slovenčina Suplovanie viac-hodinoviek
Slovenčina Dlhodobé suplovanie
Slovenčina Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Slovenčina Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Slovenčina Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich
English Events in substitution
Slovenčina Suplovanie dozorov počas prestávok
Slovenčina Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti


Suplovanie - Práca so suplovaním - Iné

Slovenčina Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní
Slovenčina Prevziať zmenu učebne do suplovania online
Slovenčina Zmena rozvrhu v konkrétnom dni za iný deň/týždeň/polrok.
Slovenčina Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?
English How to change particular lesson if nobody is missing