Iné

Slovenčina Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní
Slovenčina Prevziať zmenu učebne do suplovania online
Slovenčina Zmena rozvrhu v konkrétnom dni za iný deň/týždeň/polrok.
Slovenčina Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?
English How to change particular lesson if nobody is missing