Prečo používať Suplovanie ONLINE?

zastupovanie

English Slovenčina Polish Russian Lithuania Hebrew

Modul aSc Suplovanie Vám dokáže výrazne uľahčiť každodennú agendu spojenú s hľadaním suplujúcich učiteľov za tých kolegov, ktorí sú na vyučovaní neprítomní, či už pre chorobu alebo z iných osobných, či pracovných dôvodov.

Akonáhle ste vytvorili rozvrh, stačí ho jednoducho vypublikovať na edupage a rozvrh sa automaticky napojí na online suplovanie. Tak ho budete môcť použiť na vytváranie suplovania.

Hlavné výhody tohto online riešenia sú:Krátky opis toho, s čím Vám môže asc Suplovanie pomôcť a ako funguje:

1. Ak sú, jednoducho zadajte chýbajúcich učieľov (alebo triedy či zarezervované učebne).

2. Program Vám automaticky zobrazí všetky hodiny, ktoré by mal chýbajúci učiteľ vyučovať a na ktoré treba nájsť suplujúcich.

3. Pre každú takúto hodinu môžete určiť učiteľa, ktorý nahradí neprítomného učiteľa. Program Vám ukáže vhodných kandidátov.

4. Po tom, ako zadáte suplovania, môžete ich vypublikovať jedným kliknutím. Vaši učitelia a študenti budú automaticky upozornení správou vo svojich mobiloch a budú si môcť pozrieť všetky zmeny priamo v aplikácii.

Začnite tu:
Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov?
Ako sa dostanem do Suplovania Online?
Čo je nové v Online Suplovaní