Ako sa dostanem do Suplovania Online?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Do suplovania online môžete prejsť priamo cez odkaz na úvodnej stránke , alebo z hlavného menu.
Musíte byť prihlásený ako administrátor, alebo ako učiteľ s pridelenými právami na administráciu suplovania.

See also:
When are the changes in Online Substitution published to the webpage
Dá sa používať naraz aj PC aj online suplovanie?