Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky

Slovenčina Deutsch

Ak potrebujete v suplovaní žiakom zobraziť aj odpadnuté (prípadne suplované) krúžky, zmeňte si nastavenia nasledovne:

1. Je potrebné zapnúť individuálne rozvrhy učiteľov a krúžky zobraziť v suplovaní.

2. V nastaveniach pre webstránku (Suplovanie - Web stránka - Upraviť) pozmeňte nastavenie pre krúžky pre žiakov zo "Skryť" na "Názov" alebo "Skratka". U učiteľov sa krúžky zobrazujú automaticky, tu môžete zvoliť jedine názov alebo skratku.

V tlači suplovania pre žiakov (Suplovanie - Vytlačiť - Dnešné suplovania-informácie pre študentov ) v nastaveniach "Stĺpce,Filtre" taktiež nezabudnite skontrolovať nastavenie krúžkov.

Odpadnuté (prípadne suplované) krúžky sa zobrazia pod suplovanými štandardnými hodinami.