Kde nájdem v mobilnej aplikácii administráciu suplovania?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

Učitelia, ktorým administrátor pridelil používateľské práva zadávať suplovanie, uvidia po prihlásení do svojho konta v mobilnej aplikácii osobitnú ikonku "Suplovanie - administrácia".Pozrite aj: Ako pridať do suplovania v mobilnej aplikácii chýbajúcich učiteľov/triedy/učebne