Ako pridať do suplovania v mobilnej aplikácii chýbajúcich učiteľov/triedy/učebne

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

Najprv vyberte deň v dennom rozvrhu (predvolené nastavenie je "dnes"). Pohybom kalendára do strán sa presuniete na predchádzajúci/ďalší týždeň.
Nového chýbajúceho učiteľa pridajte cez veľké červené tlačidlo + v pravom dolnom rohu.

Viecero chýbajúcich učiteľov (tried, učební) môžete pridať naraz.

Zoznam chýbajúcich učiteľov sa zobrazí v suplovaní aj s počtom hodín, ktoré bude potrebné suplovať.

Pozrite aj: Ako určiť suplovanie v mobilnej aplikácii