Odstránenie kartičky z rozvrhu

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Odstrániť umiestnenú kartičku z rozvrhu môžete takto:

1. Kliknite na túto kartičku, aby bola označená.

2A. Presuňte ju do panelu neumiestnených kartičiek a kliknutím ju zhoďte

2B. Presuňte ju do tej časti rozvrhu, ktorá je úplne bez tried a kliknutím ju tam zhoďte

2C. Kliknite na pravé tlačítko myši počas držania kartičky v ruke