Ovládací panel

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Ovládací panel sa nachádza v spodnej časti obrazovky. Pozostáva z troch častí:

1 - Keď je kurzor na kartičke, informácia o aktuálnej kartičke sa zobrazí v tomto poli.
2 - Tlačítko na zobrazenie rozvrhu aktuálneho učiteľa alebo triedy.
3 - Panel neumiestnených kartičiek.

Záložky nachádzajúce sa v spodnej časti panelu neumiestnených kartičiek sa používajú na definovanie zobrazených kartičiek:

Prvá ikonka zobrazuje všetky neumiestnené kartičky. Zvyšné ikonky zobrazujú kartičky vybranej triedy, učiteľa, predmetu, či učebne.

Môžete kliknúť na tlačítko v strede a zobrazí sa rozvrh daného učiteľa alebo triedy.

Ak sa tam nachádza viac kartičiek ako sa zmestí do Panelu neumiestnených kartičiek, v ľavej časti sa zobrazia žlté šípky.