Import zo schránky (clipboard)

importclipboard

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Import z clipboardu je užitočný nástroj na import vašich dát takmer zo všetkých iných programov.

V týchto krokoch nájdete popis, ako preniesť dáta do MS Excelu, ale rovnaký postup je možné použiť aj pri iných programoch.

V tomto článku vám opíšeme ako importovať z tohto Excelového súboru do aSc Rozvrhov. Všimnite si prosím, že tento súbor obsahuje všetky informácie, ale váš súbor môže obsahovať napr. iba predmety, alebo iba učiteľov. Aj väčšina stĺpcov je voliteľná, takže vo vašom súbore nemusíte mať zadefinované skupiny, ale len názvy tried a skratky.

1. Otvorte aSc Rozvrhy a vytvorte si prázdny dokument.

2. V MS Exceli označte prvý list s triedami a skopírujte to do clipboardu(CTRL-C alebo cez menu edit/Copy)

.

3. Prepnite sa do Rozvrhov a vyberte z menu Súbory/Import/Import zo schránky (clipboard)

4. Ukáže sa dialógové okno, ktoré zobrazuje vybrané dáta v zozname. Ak je tento zoznam prázdny, potom ste dáta neskorpírovali a musíte sa vrátiť do Excelu a skopírovať ich - ako v bode 2.

5. V hornom comboboxe vyberte 'Hodiny', pretože najskôr chceme naimportovať hodiny.

6. Označte možnost "Prvý riadok obsahuje názvy stĺpcov" alebo kliknite na hlavičku každého stĺpca a zadajte, čo daný stĺpec znamená.

7. Po zadaní významu pre každý stĺpec kliknite na tlačítko 'Import'.

Všimnite si, že program tiež vytvorí učiteľov, triedy, predmety, ak ešte neboli zadané v rozvrhu.
Alternatívne môžete použiť rovnaké kroky, ako je popísané vyššie a najskôr naimportovať učiteľov alebo triedy pred vyučovacími hodinami. Týmto spôsobom budete môcť zadať meno a tiež skratku pre každý objekt. Neskôr, pri importe hodín program už nebude opäť vytvárať nových učiteľov, ale použije tých, ktorých ste importovali predtým.