Na čo slúžia semináre?

seminarsdialog

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Semináre sú špecialny typ hodín, pri ktorých je možné presne určiť ktorí jednotliví žiaci z triedy chodia na ktorú hodinu. Program kontroluje kolízie medzi hodinami na základe tohoto priradenia žiakov ku seminárom. Týmto sa semináre líšia od obyčajných hodín, kde sú žiaci chodiaci na hodinu určený pomocou skupín v triede.

Vo väčšine prípadov si pri zadávaní hodín vystačíte so zadávaním pomocou skupín, napríklad Chlapci/Dievčatá, 1.skupina/2.skupina. Vyhnete sa tým nutnosti zadávať do programu všetkých žiakov a priraďovať ich hodinám.

Ale v prípade niektorých komplikovanejších delení je nutné zadať hodiny ako seminárové. Týka sa to najmä voliteľných predmetov. Situácie kde si žiaci vyberajú jeden voliteľný predmet sa väčšinou dajú zadať pomocou skupín, ale ak si žiaci vybarajú viac predmetov, situácia býva komplikovaná a treba použiť semináre.

Pozri tiež:
See also:
Ako zadať seminárové hodiny
How can I add students
How can I input students picks
How to create courses for subjects
Práca so seminármi v rozvrhu
How to generate timetable with students
The student’s timetable view
Pending students view