Práca so seminármi v rozvrhu

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

S kartičkami seminárov v rozvrhu sa pracuje obdobne ako s obyčajnými kartičkami, až na pár rozdielov:

Prvý rozdiel je v spôsobe zobrazenia kartičiek. Seminárové kartičky sa zobrazujú ako vodorovné prúžky v rámci riadku triedy.

Vo väčšine prípadov je hodina zobrazená ako jeden vodorovný prúžok, ale v niektorých prípadoch je zobrazená ako viac prúžkov, napríklad na obrázku je hodina SPS zobrazená ako dva prúžky. Tieto prúžky nie sú náhodné, sú rozmiestnené tak, aby bolo na pohľad jasné, ktoré seminárové hodiny môžu ísť dokopy. Ak prúžky z dvoch seminárov do seba "zapadajú", znamená to že hodiny môžu ísť spolu na jednu pozíciu, ak nezapadajú, znamená to že je aspoň jeden žiak, ktorý navšetvuje oba semináre a teda tieto semináre nemôže bežať naraz. Napríklad na obrázku vidno, že SPS je možné presunúť na predchádzajúcu vyučovaciu hodinu, ale nie na nasledujúcu, pretože jej zavadzajú hodiny INF a SED.

Ďalši rozdiel pri práci so seminármi je že ak sa pokúsite ručne umiestniť seminárovú hodinu na pozíciu, kde už je nejaký seminár, môže sa aktivovať Funkcia "Preskup študentov v seminároch"