Zadávanie dozorov vo viactýždňovom rozvrhu

týždeň, dozor, jedáleň

English Slovenčina Russian Lithuania

V prípade, ak máte rozvrh vytvorený na viac týždňov, môžete služby pre učiteľov nastaviť dvoma spôsobmi:

A: rovnakí učitelia vo všetkých týždňoch
V tomto prípade, jednoducho ponechajte prednastavený pohľad "Týždne zlúčené" a vytvorte dozory štandardným spôsobom.
Vytvorenie dozorov (miesto, čas)

B: rôzny učitelia v každom týždni
Najprv zvoľte v pohľadoch príslušný týždeň (napr. "Týždeň A"). Až potom vytvorte nové dozory ako zvyčajne. Takto vytvorené dozory budú označené prúžkom na ľavej strane kartičiek.

Po pridaní všetkých dozorov v prvom týždni, vyberte v pohľade druhý týždeň a znova pridajte všetky požadované dozory. Už vytvorené dozory v predchádzajúcom týždni sa nebudú zobrazovať. Rovnakým spôsobom pokračujte v treťom a príp. v ďalších týždňoch.

Po tom, čo takto vytvoríte dozory vo všetkých týždňoch, ich môžete buď vygenerovať, alebo pridať učiteľov na jednotlivé dozory manuálne.

Na nasledujúcom obrázku sú príklady dozorov v troch týždňoch (použili sme pohľad "Týždne jednotlivo").
Na Chodbe A - rovnaký vyučujúci v každom týždni
Na Chodbe B - rôzne služby s rôznymi učiteľmi každý týždeň
V Školskej jedálni - rozdielni učitelia na rovnakých pozíciách v každom týždni.

Pozri tiež:
Ako nastaviť počet týždňov?