Ako nastaviť počet týždňov?

more_weeks

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian Thai

Ak má Vaša škola rôzne rozvrhy na párny a nepárny týždeň, možete v nastaveniach školy povedať, že chcete robiť rozvrh pre dva alebo viac týždňov:


Následne pre každú hodinu môžete povedať v ktorý týždeň sa má uskutočniť:

Všetky týždňe
Hodina bude v rovnaký deň a hodinu každý týždeň.
Ľubovolný týždeň
Hodina môže byť v ľubovoľnom týždni.
Týždeň
Hodina bude iba v tomto týždni.