Vygenerovať dozor v miestnostiach

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Pre rýchlejšie vytvorenie rozvrhu so službami môžete v programe využiť Generátor dozorov.
Ten sa pokúsi optimalizovať rozvrh služieb na základe nastavených kritérii. Tieto kritéria sa opierajú o aktuálny rozvrh jednotlivých učiteľov, preto odporúčame generovať dozory až potom, čo vygenerujete kompletný rozvrh školy.

Prepnite sa do pohľadu Dozor v miestnostiach a kliknite na akýkoľvek nastavený dozor. Z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte "Vygenerovať".

Zobrazí sa dialógové okno v ktorom môžete upraviť váhu (prioritu) jednotlivých kritérii. Červená časť znamená, že nechcete aby príslušná situácia nastala, naopak zelená časť znamená, že situácia je preferovaná.

Poznámka:
Odporúčame po generovaní dozorov skontrolovať služby učiteľov v pohľade "Učitelia". Ak nájdete situáciu, ktorá Vám nevyhovuje, jednoducho upravte váhu príslušného kritéria a vygenerujte dozory opäť.

Pozri tiež:
Môžem pre niektorých učiteľov zadefinovať maximum/minimum dozorov?
Vyberanie učiteľov na dozor.
Export rozvrhu služieb (možné iba v offline verzii pre Windows).