Vyberanie učiteľov na dozor.

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Najprv je potrebné zadať všetky služby podľa tohto článku:
Vytvorenie dozorov (miesto, čas)
Následne v pohľade "Dozor v miestnostiach" môžete jednotlivým dozorom priradiť konkrétneho učiteľa.

Kliknitím na konkrétny dozor sa zobrazí ponuka so zoznamom učiteľov. Učitelia sú zoradení od najvhodnejšieho kandidáta, pričom pri každom mene sa zobrazia malé štvorčeky, ktoré informujú o hodinách učiteľov Pred a Po dozore. Ľavý štvorček predstavuje hodinu pred dozorom a pravý zas po dozore. Význam jednotlivých farieb je nasledovný:
Zelená - znamená, že učiteľ vyučuje v blízkej učebni (vo vzťahu k zvolenej miestnosti na dozor)
Modrá - znamená, že učiteľ učí, avšak v "nie blízkej" učebni (a teda aj napríklad na opačnom konci školy)
Biela - znamená, že učiteľ danú hodinu neučí vôbec
Červená - znamená, že učiteľ nie je vhodným kandidátom na dozor, resp. už má dozor v inej miestnosti

Čísla za menami učiteľov znamenajú koľko dozorov už má daný učiteľ priradených (minúty/počet).

Pri pohybe myšou ponad jednotlivé dozory, uvídíte v hornom riadku rozvrh daného učiteľa. Tento rozvrh vám ukazuje, v ktorej učebni učiteľ učí a všetky jeho dozory, na ktoré bol priradený.

Pozrite tiež:
Vygenerovať dozor v miestnostiach