Tlač viacerých rozvrhov na na jeden list papiera (dostupné od verzie 2009)

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

V menu Ukážka tlače, zvoľte tlačidlo Veľkosti/Šírky. Tu môžete určiť, koľko rozvrhov sa má vytlačiť na jeden list papiera. Toto nastavenie je vhodné pre úsporu papiera pri tlači rozvrhu pre študentov alebo tried. Vyberte počet rozvrhov na šírku a na výšku, alebo len jednoducho zvoľte možnosť 4 -> 1: