Môžem načítať nastavenia prispôsobených tlačových výstupov z iného rozvrhu?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Pozrite prosím tento obrázok:

Toto však platí len pre nastavenia rozvrhových tlačových výstupov. Nie pre dizajny tlačových výstupov.