Ako zobraziť pri tlači čas zvonenia?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Zobraziť predvolený čas zvonenia v ukážke tlače rozvrhu je možné kliknutím pravého tlačidla myši na číslo vyučovacej hodiny:

Pozrite si tiež:
Printing different bell times for school sections/days