Ako odstrániť všetky prispôsobené texty? Niektoré texty v tlačových výstupoch sú nesprávne, čo s tým?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Program vám umožňuje zmeniť texty na vytlačenom rozvrhu. Môže vám to pomôcť v niektorých prípadoch, keď chcete vytlačiť iné texty do rozvrhu než sú tie pôvodné. Napríklad 5. ročník namiesto 5A/5B/5C.

Avšak niekedy je potrebné tieto prispôsobené texty odstrániť. Napríklad, keď pri vytváraní rozvrhu pre nový školský rok použijete dáta z minulého roku.

V takom prípade môžete všetky zmenené texty zrušiť jednoducho v Ukážke tlače klinutím pravého tlačítka myši:

See also:
Prispôsobenie tlačových výstupov