Ako môžem vytlačiť úväzky učiteľov?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Úväzky môžete vyexportovať do MS Excelu. V tomto ich môžete upraviť podľa Vašej potreby a vytlačiť:
Môžem exportovať do MS Excelu hodiny, učiteľov, či predmety?