Ako možno tlačiť dni v stĺpcoch a vyučovacie hodiny v riadkoch?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Português Bulgarian

Softvér prednastavene tlačí jednotlivé rozvrhy pre učiteľov, triedy alebo učebne tak, že dni sú v riadkoch a hodiny v stĺpcoch.

Vymeniť sa to dá ako možno vidieť na obrázku:

Poznámka: Aby sa zmenila šírka a výška riadkov či stĺpcov, stĺpce a riadky možno presúvať.