U nás po ôsmej vyučovacej hodine nechodí autobus, takže deti nemôžu končiť touto hodinou

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Toto je možné zadať s novým Špeciálnym vzťahom medzi kartami (predstavený vo verzii 2006). Choďte prosím do menu Zadanie - Vzťahy medzi kartami - Špeciálny vzťah. Zvoľte typ "Minimálny počet vyučovacích hodín za deň vo vybranej oblasti (deň bez vyučovania je v poriadku)". V okienku pod tým zvoľte 2. Potom vyberte "Aplikuj na vybrané triedy". Ak chcete, môžete vybrať triedy alebo môžete ponechať "Všetky triedy". Vyberte/či nevyberte dole uvedené pozície tak, aby iba 8. a 9. hodina boli vybrané. Potom kliknite OK.

Teraz ste vložili podmienku, že ak je 8. vyučovacia hodina, musí byť aj 9. hodina (pretože musia byť aspoň 2 hodiny na pozícii 8-9 alebo 8-9 musí byť prázdne). Takto študenti nemôžu končiť 8. hodinou a musia zostať v škole do konca 9. hodiny.