Kontrola medzier/okien v rozvrhu triedy

verification-CPodmTriedaPozicia

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Vyučovací blok je termín, ktorý sa používa na opis časového rozpätia, kedy niektorá trieda má vyučovanie. Napríklad to môže znamenať, že každý študent nejakej triedy MUSÍ mať vyučovanie medzi hodinami 1-5 a MOŽE mať vyučovanie medzi 0.-7. hodinou. Generátor počíta vyučovací blok automaticky na základe celkového počtu hodín definovaných v hodinách triedy a na základe nastavení v detailoch triedy. Pre väčšinu škôl takýto automatický vyučovací blok funguje, ale v niektorých prípadoch táto automatika nefunguje a vyučovací blok treba zadať ručne.

Poznámka: Veľa typov škôl má "plný" rozvrh - to znamená, že študenti prichádzajú do školy napr. na 1. hodinu a odchádzajú po 8. hodine a počas tohto času musia v škole zostať a mať vyučovanie. V tom prípade celkový počet hodín (meraný počtom vyučovacích hodín) sa rovná počtu voľných hodín definovaných vo voľne triedy. Ak je to vo vašej škole takto, o vyučovací blok sa ďalej nemusíte starať.

Možné prípady,kedy automatický vyučovací blok nefunguje:

* delené hodiny s dĺžkou 3 a viac, ktoré nemajú doplnkovú hodinu
* delené hodiny s dĺžkou 2 spolu s nejakou zložitou kombináciou iných hodín bez doplnenia
* delené hodiny s dĺžkou 2 a viac v kombinácii s perstávkami okolo konca vyučovania
* keď použitím funcie Voľno zadefinujete obedovú prestávku ako zakázanú

Toto sú iba tie prípady, kedy je možné, že s vyučovacím blokom bude problém. Skutočný problém sa objaví, keď program avizuje nejaký problém v rozvrhu triedy a pritom podľa vás je tento rozvrh v poriadku. Pri Kontrole vám program môže zobraziť niektorý z týchto problémov (Menu - Rozvrh - Kontrola):

* Trieda (názov triedy) obsahuje okno
* (kartička) je mimo vyučovacieho bloku

Keď kliknete na jeden z týchto problémov, program vám zobrazí viac detailov o ňom, vrátane oblasti automatického vyučovacieho bloku ("Trieda musí mať hodiny v tomto intervale" a "Trieda môže mať hodiny v tejto oblasti). Ak nie ste s automatickým vyučovacím blokom spokojný, môžete v Detailoch kliknúť na tlačítko Nastavenia. Otvorí sa vám dialógové okno rozšírené detaily triedy, kde môžete zadať nastavenia vyučovacieho bloku. Tu máte 3 možnosti:

* automatický - takto sa bude počítať vyučovací blok automaticky. Automatický vyučovací blok sa vypočíta tak, že vyučovanie začína 1. hodinou a končí medzi hodinou N a N+2, kde N je číslo vyrátané z celkového počtu hodín v triede.
* nesúvislý - toto úplne zablokuje vyučovací blok a tiež aj kontrolu okien v rozvrhu triedy
* manuálny - tu môžete určiť ručné nastavenia

Ručné nastavenia vyučovacieho bloku sú definované štyrmi písmenami: A, B, C, D.

Písmená A a D definujú, kedy trieda môže mať vyučovanie. Podobnú vec môžete zadať aj s pomocou Voľno triedy. Tie hodnoty môžete ponechať ako "Ľubovoľné" - v takom prípade iba Voľno je dôležité.

Písmená B a C definujú oblasť, kde všetci študenti v triede musia mať vyučovanie. Takže v tejto oblasti musí byť na každej pozícii pre každého študenta nejaká hodina. Ak tam nejaké hodiny chýbajú, program to vyhlási ako okno, hoci aj v prípadoch, kedy to v skutočnosti okno nie je.

Hociktoré z týchto písmen môžete nechať ako "Ľubovoľné". Ak všetky nastavíte ako "Ľubovoľné", program skontroluje iba okná v rozvrhu triedy a nebude sa starať o ten čas, kedy majú študenti vyučovanie. Tak potom môžu mať vyučovanie v jeden deň doobeda a iný deň zas poobede.