Chceme mať v danej triede hodiny Matematiky v rovnakú hodinu každý deň

English Slovenčina España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Môžete zadať, že niektorý predmet musí byť každý deň tú istú vyučovaciu hodinu.

Choďte do "menu - Zadanie - Vzťahy - Špeciálny vzťah" a zadajte:

- Maximum rôznych čísel vyučovacích hodín za týždeň
- 1 (pozrite doleuvedenú poznámku)
- Aplikuj na vybrané predmety vo vybraných triedach
Zvoľte predmet Matematika.
Nepovinne môžete označiť aj triedy (ak chcete túto podmienku aplikovať iba pre určité triedy).

Poznámka: Toto políčko by malo obsahovať dĺžku vyučovacej hodiny. Ak chcete túto podmienku zadať pre predmet, ktorý je v rozvrhu ako dvojitá hodina, tak namiesto 1 zadajte 2.